curriculum_2013_sebald

FRAGMENTS – A PARTIR D’ELS EMIGRANTS DE W.G. SEBALD

fragments_01
fragments_02
fragments_03

Disseny tècnic i producció de l’obra
client: Anna Soler Horta