curriculum_2014_tat_estand

ESTAND DE TAT_LAB

tatlab_estand_01
tatlab_estand_02
tatlab_estand_03

III Fira d’economia solidària de Catalunya – Barcelona
Disseny i producció de l’estand amb el sistema utub
client: TAT_lab